VLOT-verzekerd

VLOT-verzekerd bestaat één jaar. En hoewel we op de goede weg zijn, valt er op het gebied van verzekeringen nog steeds een hoop te winnen in de waterwoonwereld. Om te beginnen met de herbouwwaarde van je woonboot.

We begonnen VLOT-verzekerd omdat 70 procent van de waterbewoners niet goed verzekerd is. Veel te veel, vonden we. Vínden we. Inmiddels zijn we een jaar verder, en hoe dat jaar verliep, lees je in een speciaal artikel op vlotwaterwonen.nl.

Wat we hier alvast kunnen verklappen, is dat we zijn geschrokken van de onwetendheid. We troffen mensen die geen idee hadden wat hun boot waard is – en dus ook niet wat het kost om die boot te herbouwen. En wat ook bijna niemand wist, is dat het verzekerde bedrag bijna nooit genoeg is om een nieuwe woonboot aan te schaffen. Die onwetendheid komt niet doordat waterbewoners onnozel zijn, maar doordat ze dingen aannemen en verzekeringspolissen bovendien een heel ingewikkelde opbouw hebben.

Op het voorblad van de polis staat soms ‘herbouwwaarde’, maar halverwege gaat het ineens over het verzekerde bedrag, en aan het einde van de rit kan er een verkoopwaarde overblijven. Heel tricky, want hoe groter de schade, hoe belangrijker de kleine letters op je polis. Daarom willen we bij VLOT-verzekerd geen kleine letters – en zijn we heel bewust alleen tussenpersoon van verzekeraars EOC en OBM. Zij hebben de beste waterwoonpolissen die er in Nederland verkrijgbaar zijn, en onze service en expertise krijg je er gratis bij.

Maar eerst terug naar die onwetendheid, want die heeft nu onze aandacht. We willen waterwonend Nederland graag voorlichten, onze kennis delen en zorgen dat niemand meer onderverzekerd is – maar dat kan niet zolang er onduidelijkheid bestaat over een cruciale term als de herbouwwaarde van je woonboot. Daarom vroegen we Wim Geluk, directeur van onze partnerverzekeraar OBM, om de term inzichtelijker te maken.

Interview begint onder de foto.

vlot-verzekerd

OBM is de enige verzekeraar die woonarken met een betonnen casco enkel tegen herbouwwaarde verzekert. Waarom denken zoveel mensen dan toch dat ze bij een andere verzekeraar een herbouwwaardedekking hebben?

‘Omdat dat vaak bovenaan de polis staat. Dan lijkt dat natuurlijk zo. Totdat je verder gaat lezen in de polis-artikelen – dan kom je meestal tot een andere conclusie. Vaak blijkt dat de herbouwwaarde alleen de eerste jaren geldt, als de ark nog nagelnieuw is. Zodra de ark op leeftijd komt, verloopt die geldigheid. Maar aangezien polissen niet in jip-en-janneketaal geschreven zijn, leest bijna niemand die 41 pagina’s.’

Wat betekent dat nou, tegen herbouwwaarde verzekeren?

‘Op onze polis staat het als volgt omschreven: “Dit is het bedrag dat nodig is om uw watervilla opnieuw te bouwen. Op dezelfde plek, van dezelfde grootte, met dezelfde bestemming en met dezelfde materialen en inrichting. Het bedrag waarvoor uw watervilla is verzekerd, staat op uw polis.” Dat betekent dat een ark – ook al is hij 25 jaar oud – bij een totaalverlies compleet opnieuw gebouwd en opgeleverd wordt op de ligplaats van de verzekerde. De verzekerde krijgt dus geen bedrag uitgekeerd, maar een volledig nieuwgebouwde ark, mits het herbouwwaardeadvies van OBM is opgevolgd.’

Kan dat zomaar, een compleet nieuwe ark?

‘Ja, dat kan. Al is het natuurlijk wel zo dat de verzekerde normaal onderhoud moet plegen. Je kunt het vergelijken met een huis op de wal. Als dat verloren gaat, wordt er een compleet nieuw huis gebouwd – geen huis met de oude dakpannen, of andere materialen die mogelijk nog bruikbaar zijn. Wij doen hetzelfde met woonarken. OBM heeft een vergunning van De Nederlandsche Bank, net als alle andere verzekeraars. Die vergunning wordt alleen afgegeven als alles in orde is. Als je je niet aan de spelregels houdt, mag je niet meer meespelen. Zo simpel is het.’

Hoe bepalen jullie de herbouwwaarde van een woonboot?

‘Als we de ark komen inspecteren, geven we aan of we ’m in dekking kunnen nemen. Dat bepalen onze inspecteurs, die iedere dag op het water zijn en verstand hebben van woonarken; zij maken precies inzichtelijk wat het risico is. Ze kennen de nieuwbouwprijzen van de arkenbouwers en weten dus welk bedrag er nodig is om een woonark onmiddellijk na de schadegebeurtenis opnieuw te bouwen. Die vastgestelde herbouwwaarde is tien jaar geldig, wordt jaarlijks geïndexeerd en na die tien jaar komt er een nieuwe inspectie.’

En wat als de nieuwe ark toch duurder is dan jullie hebben begroot?

‘Als we een herbouwbedrag adviseren en de klant gaat daarmee akkoord, geldt er garantie tegen onderverzekering. Dus als de nieuwe ark duurder uitvalt dan waarvoor hij door óns getaxeerd is, dan lappen wij bij. Wíj hebben ons huiswerk dan immers niet goed gedaan. Het prijsrisico ligt dus bij de verzekeraar – en niet bij de eindgebruiker. Daarin zijn we uniek.’

 

Voorbeeld herbouwwaarde van je woonboot

Stel, je kocht twintig jaar geleden een nieuwe ark voor 100.000 euro (220.000 gulden). Op het voorblad van je verzekeringspolis staat ‘herbouwwaarde’ met een verzekerd bedrag van 100.000 euro. Nu komt de grote schade; je woonark zinkt. Totaalverlies. Door jaarlijkse indexeringen zou het verzekerde bedrag inmiddels 142.000 euro zijn, maar kun je daarvoor een nieuwe ark laten bouwen en afmeren volgens de huidige normen en eisen? De bouwprijzen zijn niet meer zoals twintig jaar geleden. Een nieuwe ark op dezelfde plek kost nu algauw300.000 euro.

Toch krijg je bij diverse verzekeraars bij totaalverlies het verzekerde bedrag uitgekeerd. In dit geval dus maximaal 142.000 euro. Of je krijgt een andere drijvende woning ‘van dezelfde soort en kwaliteit’. Geen splinternieuwe woonark die gebouwd is volgens de huidige eisen en normen, maar een woonark die lijkt op wat je had. En wat je had, was twintig jaar oud.

Met andere woorden: als je niet bij OBM zit en er op je polis staat dat de ark tegen herbouwwaarde is verzekerd, houdt dat NIET in dat je een splinternieuw gebouwde ark krijgt. Het betekent dat je in bovengenoemd voorbeeld:

  • je oude ark kunt ‘herbouwen’ tot 142.000 euro. Maar dan heb je dus géén nieuwe ark;
  • je een ‘andere drijvende woning van dezelfde soort en kwaliteit’ kunt zoeken. Die ga je waarschijnlijk niet vinden, want elke ark is uniek;
  • nieuw mag bouwen tot 142.000 euro. Maar dat bedrag zal niet toereikend zijn voor de huidige nieuwbouwprijzen.

Je moet dus weten wat je ark zou gaan kosten als je hem anno 2020 nieuw moet laten herbouwen. Afgeleverd en aangesloten op je ligplaats. En dát moet zwart op wit op je polis staan.