Hoera, je hebt eindelijk zonnepanelen op je mooie woonboot. Zijn die standaard meeverzekerd?

Regelmatig constateren de inspecteurs van VLOT-verzekerd dat iemand zonnepanelen op het dak van zijn woonboot heeft liggen, terwijl dat niet is gemeld bij de verzekeraar. Alle verzekeraars willen weten welke veranderingen je tijdens de looptijd van je verzekering aanbrengt aan en op je drijvende woning. Als verzekeringnemer moet je daarom altijd laten weten dat je zonnepanelen aanlegt. Doe je dat niet, dan kan dat nadelige consequenties hebben in geval van schade.

Zitten ze écht vast?

Of zonnepanelen onder de dekking van je verzekering vallen, heeft ook te maken met de manier waarop ze gemonteerd zijn. Zijn ze vastgeklikt of vastgeschroefd? Het verschil lijkt misschien klein, maar voor je dekking maakt het wel degelijk uit!

In de praktijk zien we dat panelen vastgeschroefd zitten in een frame. Dat frame ligt los op het dak, al dan niet verzwaard met stoeptegels of iets dergelijks. In dat geval zijn ze niet ‘aard– en nagelvast’ verankerd. En dat kan problemen opleveren voor je verzekering. Bovendien kan een dief de panelen relatief makkelijk stelen; je tilt ze zo van het dak af. En ja, dat gebeurt echt!

Zo werkt het bij VLOT-verzekerd

OBM en EOC zijn de twee partners van VLOT-verzekerd. Bij EOC zijn zonnepanelen standaard meeverzekerd onder de WA-cascodekking. Dat betekent dat in geval van brand en storm alle schade veroorzaakt aan en door zonnepanelen, is verzekerd. Je panelen zijn ook verzekerd tegen diefstal.

Bij OBM is er ook zo’n complete dekking, maar alleen als de zonnepanelen aard- en nagelvast bevestigd zijn aan de woonark. Dat wil zeggen dat het bevestigingsframe aard- en nagelvast vast moet zitten aan de woonark. Is dat niet het geval? Dan is er wel branddekking, maar geen stormdekking.

Dus: slaat je ark los door storm, dan is de schade die daaruit voortkomt verzekerd. Maar als door diezelfde storm je zonnepanelen van het dak waaien, is de schade aan die zonnepanelen níet verzekerd. Mochten jouw weggewaaide zonnepanelen door het raam van de buren slaan, dan is die schade weer wél verzekerd. Die schade valt onder je wettelijke aansprakelijkheid.

Ben jij een ‘goede huisvader’?

Woonbooteigenaren die zonnepanelen op het dak leggen en daar verder geen voorzieningen of voorzorgsmaatregelen voor treffen, lopen het risico dat de verzekeraar hun schade afwijst. Elke verzekeraar heeft als huisregel dat je je als goede huisvader moet gedragen.

De goede huisvader (Latijn: bonus pater familias) is een juridisch principe. Het gaat ervan uit dat je je als een verantwoord persoon gedraagt. En dat je alles doet wat nodig is om voorzienbare schade te voorkomen.

Wat moet je doen?
Leg je zonnepanelen op je dak? Meld het altijd meteen! Trouwens, ook alle andere grote wijzingen aan je waterwoning moet je melden – ook als je bijvoorbeeld een schuurtje op de wal bouwt.

Wil je weten hoe jouw waterwoning precies is verzekerd – en of dat beter kan? Of ben je benieuwd welke dekking jouw zonnepanelen hebben? Doe de gratis polischeck! Bij VLOT-verzekerd vertellen we je welke risico’s je loopt met je huidige polis. En we bieden – als dat nodig is – een polis aan die beter bij je past. Plus overstap, uiteraard. Regel het meteen!